پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

ads

*** آگهی های ویژه ***

فهرست آگهی ها
موضوع آگهی آگهی دهنده تلفن تماس
مرکز پخش و فروش دام زنده kazemi

٤٤٣٢١٥٨٨

فروش آب خوری ودان خوری مرغ شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش ابخوری و دانخوری مخصوص بوقلمون شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش خروس بومی شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

خرید شترمرغ پرواری شرکت زرین توتک: شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

خریدبوقلمون زنده و آماده کشتار: شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

بوقلمون محلی شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش تخم بوقلمون شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش تخم نطفه دار مرغ: شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه اردک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه بلدرچین شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه بوقلمون شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه مرغ بومی اصلاح نژاد شده شرکت زرین توتک: شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

_فروش جوجه و مرغ محلی و بومی شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه مرغ گوشتی شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش خروس یکروزه شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٣٤٠٥٨٩٩,٠٩١٢٤٩٨٣

فروش ذرت وسویا وسایرنهادهای دامی وطیور شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش دستگاه جوجه کشی شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش شترمرغ مولد شرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش قفس مرغ تخمگذارشرکت زرین توتک شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش محرک رشد بوقلمون شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش مرغ بومی یکروزه شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش مرغ تخم گذار(پولت) شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش نیمچه مرغ بومی شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش جوجه مرغ بومی اصلاح نژاد شده شرکت زرین توتک: شرکت زرین توتک شرک زرین توتک

٠٩١٢٤٩٨٣٩٨٠-٠٩١٢٣٤٠٥

فروش بنتونیت پلیت خوراک دام شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

دام زنده گوسفند زنده پیام

٠٩١٢٢٠٠٥٠٢٩ - ٠٩١٢٧١

گوسفند زنده گوسفند زنده پیام

٢٢٥٢٢٤٦٧-٨٨٥٢٣١١٠-٤٤

مرکز خرید دام زنده kazemi1

٣٣١٠٨٢٦٣

فروش زئولیت مکمل غذایی دام شرکت توسعه معادن ومواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

مرغ شاخدار رضا بخشی

٠٩١٩٧٧٧٧٩١٤

فروش زئولیت بسترحیوانات شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش زئولیت درتهیه خوراک دام علیرضا رضایی

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش بنتونیت دام و زیور و بنتونیت بستر معدن کاوان معدن کاوان معدن کاوان

٠٢١٦٦٠٨٥٥٠٨

فروش پرلیت در بستر مرغداری ها شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش زئولیت خوراک دام و طیور شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش زئولیت خوراک دام شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش پرلیت مرغداری ها شرکت توسعه معادن و مواد معدنی آسیا

٠٩٣٣١١١٨٦٢٥

فروش دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار امین سخنور کردلر

٠٤٤٣٣٨٧٣٧٩٦

فروش نهاده های دامی کاوه گستر

٠٩١٤٤١٢٠١٧٥

جوجه بوقلمون یک روزه tiour parvaran mihan

٠٩١٢٢٨٩٣٤٨٣

جوجه بوقلمون یک ماهه tiour parvaran mihan

٠٩١٢٢٨٩٣٤٨٣

تغذیه برخی از گوسفندان با زباله های بیمارستانی ! kazemi

٨٨٥٧١٧٧١

پرورش گوسفند دارای صرفه اقتصادی خوبی است . kazemi

٨٨٥٧١٧٧١

مزایای مصرف گوشت گوسفند چیست ؟ kazemi

٣٣١٠٨٢٦٣

دامداری به کمک ربات ها kazemi

٣٣١٠٨٢٦٣

گوشت های چرخ کرده با طعم رنگ فرش ! kazemi

٨٨٥٧١٧٧١

انگل های گوسفند kazemi

٨٨٥٧١٧٧١

گرانترین گوسفندان جهان kazemi

٨٨٥٧١٧٧١

بهداشت دام ها kazemi

٨٨٥٢٣١١٠ – ٨٨٥٧١٧٧