پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

htmls

- آرشیو نمایشگاه های بین المللی سال 1391
- آرشیو نمایشگاه های بین المللی سال 1390
- آرشیو نمایشگاه های بین المللی سال 1389
- آرشیو نمایشگاه های بین المللی سال 1388
 

 

برگزار كننده

زمان برگزاري

شرح و عنوان نمايشگاه

رديف

شرکت خدمات نمایشگاهی خزر اورآسیا
نام مدیر ناظر نمایشگاه : عباس بوجار
سایت اینترنتی : www.khazareurasia.ir 
پست الکترونیکی : info@iranfair.com 
ثبت نام : شنبه 12 بهمن 1387 تا سه شنبه 11 فروردین 1388

 

پنجشنبه 20 فروردین تا یک شنبه 23 فروردین

اولين نمايشگاه بين المللي باغباني ايران

1

روابط عمومی وزارت نفت
ساعات بازدید:  9 صبح الی 16 بعد از ظهر
نام مدیر ناظر نمایشگاه : رضا مجتهدی
پست الکترونیکی : info@iranfair.com 
ثبت نام : شنبه 12 بهمن 1387  تا سه شنبه 11 فروردین 1388

 

چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388  تا شنبه 05 اردیبهشت 1388

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز و پتروشيمي

2

انجمن سنگ ایران
9 صبح الی 16 بعد از ظهر
مدیر ناظر نمایشگاه: کبری رزاق زاده
پست الکترونیکی:info@iranfair.com
ثبت نام : از شنبه 12 بهمن 1387  تا
سه شنبه 11 فروردین 1388

سه شنبه 15 اردیبهشت 1388
تا
جمعه 18 اردیبهشت 1388

دومين نمايشگاه بين المللي سنگهاي تزئيني ، معدن ، ماشين آلات و تجهيزات مربوطه (دوسالانه)

3

شرکت نمایشگاهی و خدماتی بر.افرا.توس
ساعات بازدید : 9 صبح الی 16 بعد از ظهر
سایت اینترنتی:  www.barafratoos.com 
پست الکترونیکی:info@iranfair.com
ثبت نام :شنبه 12 بهمن 1387 تا سه شنبه 11 فروردین 1388 

سه شنبه 15 اردیبهشت 1388
تا
جمعه 18 اردیبهشت 1388

دومين نمايشگاه صنايع فلزات غير آهني

4
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
9 صبح الی 16 بعد از ظهر
نام مدیر ناظر نمایشگاه : محمد شعبانی
سایت اینترنتی : www.kb-sp.com
پست الکترونیکی : info@iranfair.com
ثبت نام: شنبه 12 بهمن 1387  تا ...
 
نجشنبه 24 اردیبهشت  تا یک شنبه 27 اردیبهشت

هفتمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات آشپزخانه ، حمام ، سونا و استخر

5

پالار سامانه
دورنگار: 88798738 
تلفن :88799334
سایت اینترنتی : www.palarsamaneh.com 
پست الکترونیکی:  info@iranfair.com 

ثبت نام : یک شنبه 13 بهمن 88 تا پنجشنبه 11 دی

یک شنبه 03 خرداد  تا چهارشنبه 06 خرداد

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته

6
انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ،  دندانپزشکی و آزمایشگاهی
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88206722
تلفن :  88206720
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی : www.iranmedonline.com    
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com   
ثبت نام : یک شنبه 13 بهمن  تا یک شنبه 10 خرداد
 
پنجشنبه 21 خرداد  تا یک شنبه 24 خرداد دوازدهمين نمايشگاه نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشکي ، دندانپزشکي و دارويي 7

برگزار کننده : انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
دورنگار: 88206722
تلفن: 88206720
نام مدیر ناظر نمایشگاه : سید حبیب نقوی الحسینی
 www.iranmedonline.com سایت اینترنتی : info@iranfair.comنام :یک شنبه 13 بهمن  تا یک شنبه 10 خرداد

پنجشنبه 21 خرداد  تا یک شنبه 24 خرداد

سومين نمايشگاه بين المللي ايران لب (تجهيزات آزمايشگاهي غير پزشکي)

8
شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 22247481
تلفن :  22247479
نام مدیر ناظر نمایشگاه :  کبری رزاق زاده
سایت اینترنتی :  www.KB-SP.com 
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com 
ثبت نام :  یک شنبه 13 بهمن تا یک شنبه 10 خرداد
 
هارشنبه 03 تیر تا شنبه 06 تیر

سومين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات صنعت گردشگري وهتل داري ايران

9
بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88447553
تلفن : 88405838
نام مدیر ناظر نمایشگاه : عباس بوجار
سایت اینترنتی : www.ipas.ir         
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com
ثبت نام :   یک شنبه 13 بهمن 1387 تا ...
 
چهارشنبه 24 تیر تا شنبه 27 تیر هشتمين نمايشگاه بين المللي لوازم و تجهيزات پليسي، ايمني، امنيتي (IPAS2009) 10
اتاق تعاون مرکزی
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88767959
تلفن : 88762963
سایت اینترنتی :  www.icc-coop.ir     
پست الکترونیکی : info@iranfair.com      
ثبت نام : یک شنبه 13 بهمن  تا پنجشنبه 11 دی   
 
سه شنبه 06 مرداد تا جمعه 09 مرداد نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان 11
شرکت نمایشگاهی میلاد نور
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88909573
تلفن : 88935977
سایت اینترنتی : www.menexco.com    
پست الکترونیکی : info@iranfair.com    
ثبت نام : یک شنبه 13 بهمن87  تا چهارشنبه 10 تیر 
 
دوشنبه 26 مرداد تا پنجشنبه 29 مرداد

اولين نمايشگاه صنايع چوب ، کاغذ و تجهيزات وابسته

12
شرکت میلاد مبتکر شرق
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88791748
تلفن : 88799496
سایت اینترنتی : www.idro0fairs.com 
پست الکترونیکی : info@iranfair.com 
ثبت نام : چهارشنبه 10 تیر تا سه شنبه 10 شهریور
 
چهارشنبه 01 مهر تا سه شنبه 07 مهر

هجدهمين نمايشگاه فرش دستباف

13
شرکت میلاد مبتکر شرق
دورنگار: 22922922
تلفن : 22922920
سایت اینترنتی : www.miladgroup.com
پست الکترونیکی : info@iranfair.com 
ثبت نام : چهارشنبه 10 تیر تا سه شنبه 10 شهریور
سالنهای مورد استفاده : سالن شماره 1  
 
چهارشنبه 01 مهر تا سه شنبه 07 مهر

هشتمين نمايشگاه بين المللي دام ، طيور و صنايع وابسته

14
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
دورنگار:
بخش خارجی22662835
بخش داخلی:  88889236
تلفن:
بخش خارجی : 21912766
بخش داخلی: 88799496
سایت اینترنتی : 
بخش خارجی:  www.iranfair.com
 بخش داخلی: www.idro-fairs.com 
پست الکترونیکی : info@iranfair.com 

ثبت نام : شنبه 10 مرداد 1388  تا سه شنبه 24 شهریور

توضیحات: این نمایشگاه در دو بخش داخلی و خارجی برگزار می گردد که بخش داخلی آن توسط شرکت ایدور و بخش خارجی را شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی بر عهده دارد.
لطفا جهت شرکت در بخش مورد نظر صرفا با همان بخش تماس حاصل فرمایید
 

سه شنبه 14 مهر  تا جمعه 17 مهر

نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران (TIIE2009)

15
شرکت نمانگر
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88208423
تلفن :   88873283
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی : www.nni.ir           
پست الکترونیکی : info@iranfair.com
ثبت نام : شنبه 10 مرداد  تا سه شنبه 10 شهریور
سالنهای مورد استفاده : سالن شماره 1 
 
سه شنبه 14 مهر تا جمعه 17 مهر هشتمين نمايشگاه بين المللي تاسيسات ساختمان و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي (Iran Hvac2009) 16
شرکت سامع پاد نوین
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88708392
تلفن :   88708390
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :   www.spnco.net        
پست الکترونیکی : info@iranfair.com          
ثبت نام : شنبه 10 مرداد تا پنجشنبه 09 مهر
دوشنبه 27 مهر  تا پنجشنبه 30 مهر پانزدهمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواداوليه ، منسوجات خانگي ، ماشينهاي گلدوزي و محصولات نساجي 17
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرینی و شکلات ایران
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88503073
تلفن : 4-88503143  
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :   www.iranianacm.com         
پست الکترونیکی : info@iranfair.com         
ثبت نام : شنبه 10 مرداد  تا پنجشنبه 09 مهر
سالنهای مورد استفاده :سالن شماره 1 
 
دوشنبه 27 مهر تا پنجشنبه 30 مهر

هشتمين نمايشگاه بين المللي ماشين آلات و مواد اوليه بيسکويت ، شيريني و شکلات ايران

18
شرکت آوین افراز
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 22020248
تلفن :  22018598 
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :   www.avinafraz.com       
پست الکترونیکی : info@iranfair.com       
ثبت نام :سه شنبه 10 شهریور تا سه شنبه 28 مهر
دوشنبه 11 آبان تا پنجشنبه 14 آبان هفتمين نمايشگاه بين المللي خدمات و حمل و نقل شهري 19
شرکت سامع پاد نوین
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88708392
تلفن :  88708390
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی : www.spnco.net            
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com        
ثبت نام : سه شنبه 10 شهریور  تا یک شنبه 10 آبان
 
چهارشنبه 20 آبان تا دوشنبه 25 آبان شانزدهمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده ، پاک کننده ، بهداشتي و ماشين آلات مربوطه 20
پالار سامانه
اساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88798738
تلفن :   88799334
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :  www.palarsamaneh.com   
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com  
ثبت نام :  جمعه 10 مهر  تا چهارشنبه 11 آذر
شنبه 30 آبان  تا سه شنبه 03 آذر دهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رساني (IRANTELECOM2009) 21
شورای صنایع گاز و لوازم خانگی
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88744576
تلفن :  88744463
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی : www.council.ir       
پست الکترونیکی : info@iranfair.com     
ثبت نام : جمعه 10 مهر  تا یک شنبه 24 آبان
شنبه 14 آذر  تا سه شنبه 17 آذر

نهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي

22
شرکت گوهر گداز
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار :22225205 
تلفن : 22264356  
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی : www.cementex.ir    
پست الکترونیکی : info@iranfair.com   
ثبت نام : جمعه 10 مهر  تا چهارشنبه 11 آذر
 
پنجشنبه 19 آذر تا یک شنبه 22 آذر

دومين نمايشگاه بين المللي سيمان ، بتون ، تکنولوژي ساخت و ماشين آلات وابسته (Cementex)

23
شرکت بانیان امید
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 88720007
تلفن :   88720005
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :  www.ipcc.ir 
پست الکترونیکی :  info@iranfair.com
ثبت نام :  جمعه 10 مهر  تا چهارشنبه 11 آذر 
 
سه شنبه 24 آذر  تا جمعه 27 آذر

نهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و رزين ، کامپوزيت و پوششهاي صنعتي

24
شرکت آوین افراز
ساعات بازدید : 9 صبح الی 4 بعد از ظهر
دورنگار : 22020248
تلفن :   22018598
نام مدیر ناظر نمایشگاه :
سایت اینترنتی :  www.avinafraz.com      
پست الکترونیکی : info@iranfair.com     
ثبت نام : دوشنبه 12 اسفند 1387 تا دوشنبه 12 اسفند 1387
پنجشنبه 01 بهمن تا یک شنبه 04 بهمن

ششمين نمايشگاه بين المللي تبليغات ، بازاريابي و صنايع وابسته

25