پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

job
آب اندیشان زاینده رود اصفهان

آب اندیشان زاینده رود اصفهان نام شركت:

آب اندیشان زاینده رود اصفهان

شرح فعاليت: ساخت دستگاههای آب و هواشناسی 1-مولینه 2- عمق یاب چاه 3- انواع نمونه بردارهای آب و رسوب از چاه و رودخانه و دریا4
- بارانسنج معمولی و دیتالاگر
5- بادسنج
کنتوری و دیتالاگر
6- دیتالاگر سطح سنج رودخانهای
7-تشت تبخیر معمولی و دیجیتال
مدير عامل:

سعید شبانی

آدرس:
تلفن:
نمابر:
موبايل:
صندوق پستي:
كد پستي:

ab andishan zayandeh rood esfahan

Company Name:
Construction of water systems and a weather - 1-current meter 2 - depth finder wells three - different vectors and water samples from wells and river sediment and sea 4
- Baransnj yet Dytalagr
5 - anemometer
Contour and Dytalagr
6 - Dytalagr river level gauge
7 - Normal and pan evaporation Dyjyt
Activity:

saeid shabani

Managing Director:
Address:
پست الكترونيك:
پايگاه اينترنتي:

آمار بازدید
  • کل بازدید : ٦٠٥٥
  • افراد آنلاین : ١