پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

job
ایران شیمی

ایران شیمی نام شركت:

ایران شیمی

شرح فعاليت: ایران شیمی بزرگترین تولید کننده مواد شیمیائی معدنی :
- مجموعه نیترات ها ( نیترات پتاسیم - نیترات سدیم - نیترات کلسیم - نیترات منیزیم - نیترات آمونیوم و ... )
- مجموعه سولفات ها ( سولفات پتاسیم - سولفات منیزیم - سولفات آلومینیوم - سولفات مس - سولفات کبالت و .. )
- مجموعه استات ها ( استات سدیم - استات پتاسیم - استات روی و ... )
- مجموعه اکسید ها ( اکسید مس - اکسید منیزیم - اکسید نیکل و ... )
- مجموعه کلات ها ( کلات آهن - کلات مس - کلات منگنز - کلات روی و ... )
- مجموعه مواد شیمیائی آزمایشگاهی ( نیترات پتاسیم آزمایشگاهی - نیترات کلسیم آزمایشگاهی - نیترات نیکل آزمایشگاهی - نیترات مس آزمایشگاهی - نیترات نقره آزمایشگاهی - کلرید طلای آزمایشگاهی - نیترات سرب آزمایشگاهی - سولفات پتاسیم آزمایشگاهی - نانو کلوئید طلا و ... )
مدير عامل:

وحید حیدری

آدرس:
تلفن:
نمابر:
موبايل:
صندوق پستي:
كد پستي:

Iran Shimi

Company Name:
Iran Chemistry is the largest producer of inorganic chemicals:
- Nitrate series (potassium nitrate - sodium nitrate - calcium nitrate - magnesium nitrate - ammonium nitrate and ...)
- Sulfate series (potassium sulfate - magnesium sulfate - aluminum sulfate - copper sulfate - cobalt sulfate ...)
- The acetate series (sodium acetate - potassium acetate - zinc acetate ...)
- The complex of oxides (copper oxide - magnesium oxide - nickel oxide, etc.)
- chelates collection (iron chelate - copper chelate - manganese chelate - zinc chelate and ...)
- Laboratory chemical laboratory (Laboratory potassium nitrate - Laboratory calcium nitrate - Laboratory nickel nitrate - Laboratory copper nitrate - Laboratory silver nitrate - Laboratory gold chloride - Laboratory lead nitrate - Laboratory potassium sulfate - Gold nanocloid ...)
Activity:

Vahid Heidari

Managing Director:
Address:
پست الكترونيك:
پايگاه اينترنتي:

آمار بازدید
  • کل بازدید : ٤٦٤
  • افراد آنلاین : ١