job
موسسه اتومبیل کرایه وتوریستی ولیعصر(عج)

آمار بازدید

  • 3 کل بازدید : ٢١٤٩
  • 3 افراد آنلاین : ١


نام شركت:

موسسه اتومبیل کرایه وتوریستی ولیعصر(عج)

--- Company Name:
شرح فعاليت: حمل و نقل مسافر درون وبرون شهری در سطح شهر تهران و کشور
--- Activity:
مدير عامل:

محمود مرادی

--- Managing Director:
آدرس: پیروزی نبرد فرزانه شماره 225
--- Address:
تلفن: 33307585
نمابر: 33307476
موبايل: 09123109512
صندوق پستي: ---
كد پستي: 1765755993
پست الكترونيك: ---
پايگاه اينترنتي: ---