job
گسترش بازیافت غرب

آمار بازدید

  • 3 کل بازدید : ٢٥٠٥
  • 3 افراد آنلاین : ١


نام شركت:

گسترش بازیافت غرب

--- Company Name:
شرح فعاليت: انجام پروژه های تفکیک از مبدا طرح های بازیافت خدمات شهری
--- Activity:
مدير عامل:

احمد عبدیل پور

--- Managing Director:
آدرس: چایپاره جنب هواشناسی
--- Address:
تلفن: 0462-2722302
نمابر: ---
موبايل: 09334391417
صندوق پستي: ---
كد پستي: ---
پست الكترونيك: ---
پايگاه اينترنتي: ---