پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

info
 

3 تلفن هاي ضروري تهران

رديف

  نام

شماره تلفن
1

آتش نشاني

   125
2

آدرس داروخانه هاي شبانه روزي

   191
3

اداره تصادفات

   197-926666
4

اداره گذر نامه

   939595
5

اداره تشخيص هويت

   6708049
6

ارز گويا

   3111161-4
7

اورژانس تهران

   115
8

اطلاعات وخدمات تلفني

   118
9

اطلاعات راه آهن

   5651610
10

اطلاعات پرواز فرودگاهها

   199
11

اطلاعات شهرستانها

   6-333333
12

اطلاعات تلفن همراه

   8114118-8114137
13

اعلام تقويم واوقات شرعي

   192
14

پليس راه وحوادث

   6464136
15

تاكسي تلفني تهران

   133
16

تغييرات پيش شماره

   118-190
17

تلگراف تلفني

   120
18

ترمينال جنوب

   5060047
19

ترمينال شرق

   7864355
20

ترمينال غرب

   4658440
21

خرابي تلفن

   17
22

حوادث گاز شهري

   194
23

دادستاني كل كشور

   3221
23

دفتر مقام رهبري

   64411
24

دفتر رياست جمهوري

   6161
25

راه وترابري وضع راهها

   6464138
26

رزو تلفن بين شهري

   126
27

اتاق بازرگانی

   195
28

روابط عمومي هلال احمر

   925001
29

سازمان آب وشبكه امداد

   6171
30

سازمان مركزي انتقالخون

   8959093
31

سازمان بازرسي ونظارت بر قيمتها

   124
32

سازمان تربيت بدني

   9151
33

سازمان حج وزيارت

   91071
34

سازمان صدا وسيما

   2040001
35

سازمان هواشناسي

   134
36

سازمان نظام پزشكي

   8977271
37

سازمان ملل متحد

   8732812
38

ساعت گويا

   119
39

شركت پست مركز

   140
40

شركت پست پيشتاز

   193
41

شكايات تلفن بين الملل

   3111041
42

شكايات تلفن بين شهري

   196
43

فرودگاه بين المللي مهرآباد

   91021
44

كميته امداد امام خميني

   768021
45

گورستان بهشت زهرا

   5201031
46

مجلس شوراي اسلامي

   61351
47

مركز فوريتهاي پليس

   110
48

مركز ايرانگردي وجهان گردي

   6435663
49

مبارزه با مفاسداجتماعي

   8712930
50

نداي قرآن

   114
51

نمايشگاه بين المللي

   21911

3 تلفن هاي ضروري اصفهان

رديف

  نام

شماره تلفن
1

آتش نشاني

   2674444
2

آگاهي

   22200044
3

اماكن

   680046
4

اورژانس

   115
5

آموزش وپرورش

   2226001-4
6

اداره اطلاعات

   113
7

اداره پست مركزي

   2226394-5
8

اداره تربيت بدني

   2229592
9

اداره گذر نامه

   668644
10

اداره حج واوقاف

   6619185
11

اداره كار وامور اجتماعي

   6686055
12

اداره كشاورزي

   2221051
13

استانداري

   2222651
14

انتقال خون

   2221555
15

ايرانگردي وجهان گردي

   6684747
16

ارشاد اسلامي

   6629091
17

اطلاعات تلفن

   118
18

اطلاعات تلفن بين شهري

   3333333
19

تصادفات

   2642222
20

ترمينال جي

   5210003
21

ترمينال زاينده رود

   7759182
22

ترمينال صفه

   6688341
23

خرابي تلفن

   17
24

حوادث برق

   2244002
25

حوادث گاز

   6263043
26

حوادث آب

   6680031
27

تاكسيراني

   3355399
28

سازمان بهزيستي

   6619431
29

شركت ملي گاز

   6271031
30

شهرداري مركز

   2229021
31

دفتر نمايندگي ولي فقيه

   6249594
32

دادسراي انقلاب اسلامي

   6249163
33

راه آهن

   6668001
34

صداوسيما

   6240099
35

فرمانداري

   2369985
36

فرودگاه

   3318801
37

كميته امداد

   2220096
38

مجموعه تفريحي ملك شهر

   441386
39

مجموعه تفريحي صفه

   668187
40

مجموعه تفريحي باغ نور

   6275040
41

مبارزه با مفاسد اجتماعي

   2227079
42

مبارزه با مواد مخدر

   2223888
43

مبارزه با منكرات

   2227321
44

هلال احمر

   6610041
46

واحد اتوبوس راني

   2226352
47

ميني بوس راني

   5544061

3 تلفن هاي ضروري مشهد


3 تلفن هاي ضروري شیراز


3 تلفن هاي ضروري تبریز


لینک های ثابت