پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

info

 
* تعرفه تبلیغات در مجموعه سایت های پرتال مشاغل ایران
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
1 پرتال مشاغل ایران متن حداکثر 75 کاراکتر ثابت ٣٠ روز ٤٠,٠٠٠ نمایش ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥٠ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
2 همه صفحات ، مجموعه ، سایت ها JPG GIF 700*160 ثابت ٣٠ روز ١٨٠,٠٠٠ نمایش ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٨٨,٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٩ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
3 همه صفحات ، مجموعه ، سایت ها JPG GIF 700*160 رندوم ٣٠ روز ٦٠,٠٠٠ نمایش ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤١٦,٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٧ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
4 بالای هر صنف به تفکیک JPG GIF 125*60 ثابت ٣٠ روز ١٠٠,٠٠٠ نمایش ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
5 همه صفحات ، مجموعه ، سایت ها JPG GIF 120*180 رندوم ٣٠ روز ٨٠,٠٠٠ نمایش ٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
6 همه صفحات ، مجموعه ، سایت ها JPG GIF 120*120 رندوم ٣٠ روز ٨٠,٠٠٠ نمایش ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٨٧,٥ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
ردیف محل نمایش بنر تبلیغاتی فرمت قابل پخش سایز نوع نمایش مدت نمایش تضمین تعداد بازدید هزینه (ریال) فی (ریال) سفارش 1 ساله
7 همه صفحات ، مجموعه ، سایت ها JPG GIF 120*60 رندوم ٣٠ روز ٨٠,٠٠٠ نمایش ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥ ١٠% تخفیف
نمونه بنر تبلیغاتی
 
* تعرفه آگهی های طلایی، نقره ای و برنزی در بخش نیازمندی های وب سایت مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران
 
ردیف نوع آگهی محل نمایش نوع نمایش مدت نمایش هزینه به ریال تخفیف تمدید
1 رایگان  بالای لیست نیازمندی ها ثابت نامحدود رایگان -
1 طلایی  بالای لیست نیازمندی ها ثابت ٣٠ روز ٢,٥٠٠,٠٠٠ 10%
1 نقره ای  بالای لیست نیازمندی ها ثابت ٢٠ روز ١,٥٠٠,٠٠٠ 10%
1 برنزی  بالای لیست نیازمندی ها ثابت ١٠ روز ١,٠٠٠,٠٠٠ 10%

 
* تعرفه درج اطلاعات شغلی و توانمندیهای شخصی در وب سایت مرکز اطلاعات اصناف و مشاغل ایران
 
ردیف نوع خدمات محل نمایش نوع نمایش مدت نمایش هزینه به ریال
2 ایجاد یک صفحه اختصاصی آدرس مستقل ثابت ٣٦٥ روز ١,٥٠٠,٠٠٠
ردیف نوع خدمات محل نمایش نوع نمایش مدت نمایش هزینه به ریال
3 ایجاد یک صفحه اختصاصی آدرس مستقل ثابت ١ روز ١
امکانات: درج اخبار شغلی، درج آگهی استخدام، درج موقعیت محل شرکت بر روی نقشه تهران، درج لینک وب سایت شرکت، معرفی کامل خدمات شغلی و شرکت شما بصورت رندوم در وب سایت        
 
تلفن  : 88925678
88925679
88947750

 
پرتال مشاغل ایران:
website: www.alljobs.ir
email: info@alljobs.ir

وب سایت شرکت راوک نگار پارس:
www.ravaknegar.com
www.ravaknegar.net
email: info@ravaknegar.com