پرتال مشاغل ایران

آگهی رایگان

job
شرکت حسابداری سان برد محاسب

شرکت حسابداری سان برد محاسب نام شركت:

شرکت حسابداری سان برد محاسب

شرح فعاليت: ارائه كليه خدمات حسابداري ، حسابرسي ، مالي ، مالياتي
بصورت مدیریت ،اجرا ، ناظر يا مشاور در قالب قراردادي، پروژه اي، پاره وقت و ...
خدمات حسابداري شركتها
خدمات حسابداري اشخاص حقيقي ( بند الف و ب)
خدمات حسابرسي داخلي ، مالي و مالياتي
مشاوره مالي ، مشاوره مالياتي و مشاوره مديريت
طراحي و پياده سازي،نظارت وارزيابي سيستم هاي حسابداري
تهيه وتنظيم آيين نامه ها ودستور العمل هاي مالي وتجزيه و تحليل و استقرار سيستم كنترلهاي داخلي
تنظيم و كنترل كليه اسناد مالي و حسابداري مطابق با استاندارد هاي حسابداري
بررسي ، اصلاح وارتقاء سيستم هاي مالي و حسابداري جاري و معوقه
تهيه سود وزيان عملياتي ، گزارشات مالي درون و برون سازماني (ماهانه،فصلي و ساليانه)
تهيه و تنظيم صورت هاي مالي (ترازنامه،سودوزيان وصورت گردش وجوه نقد و يادداشتهاي همراه)
تهيه و تكميل اظهار نامه هاي عملكرد و ماليات بر ارزش افزوده
تحرير دفاتر قانوني شركت
دفاع از پرونده مالياتي ، بيمه و عند الزوم تهيه لوايح دفاعيه تا حصول نتيجه
تهيه و ارائه انواع گزارشات حسابرسي داخلي ، مالي ، مالياتي و ...
مشاوره وتحليل فرآيند عملكرد حسابداري شركت واعتباردهي به گزارشات جهت اخذ تصميمات مديريتي
مشاوره، نظارت و پشتيباني مستمر و غير مستمر
تلفن : 653 10 885 (021) - 45 10 611 0912
مدير عامل:

ثابت

آدرس:
تلفن:
نمابر:
موبايل:
صندوق پستي:
كد پستي:

san bord mohaseb

Company Name:
Accountancy Activity:
--- Managing Director:
Address:
پست الكترونيك:
پايگاه اينترنتي:

آمار بازدید
  • کل بازدید : ٩٩٣٩
  • افراد آنلاین : ١